ЕП поиска по-ясни правила за европейския футбол и по-добра защита на личните данни на феновете

ЕП прие два доклада на футболна тема. С първия доклад относно бъдещето на професионалния футбол депутатите искат от ЕК по-ясни законови правила за футбола. ЕП призовава за солидарност в продажбата на телевизионни права и защита на младите таланти от търговията с хора. С втория консултативен доклад ЕП подкрепи инициативата на Австрия за по-голяма сигурност по време на мачове, но поиска гаранции, че личните данни на феновете ще са защитени.

С приемането на тези доклади Европейският парламент допринесе за борбата срещу насилието и хулиганизма във футбола, както и за засилването на борбата срещу расизма и ксенофобията в този популярен спорт. Искаме по-стриктни санкции срещу всички дискриминационни действия и да засилим координацията на превантивните мерки и санкциите срещу хулиганите. Трябва да премахнем насилието от футбола и да го направим безопасна и приятна дейност за всички", каза председателят на ЕП Проф. д-р Ханс-Герт Пьотеринг.
    
    
Докладът по собствена инициатива за бъдещето на професионалния футбол в Европа с автор Ivo Belet (EНП-EД, Белгия) подкрепя футболните ръководни органи и най-вече УЕФА в усилията им да подобрят саморегулирането в полза на целия футболен сектор. Депутатите препоръчват провеждането на мощна кампания от страна на националните и европейски политически и спортни власти за въвеждане на по-голяма прозрачност и добро управление на европейския професионален футбол.
    
План за действие за футбола
ЕП призовава ЕК да състави план за действие за спорта в ЕС по принцип и конкретно за футбола.    
Депутатите подкрепят  системата за лицензиране на УЕФА, чиято цел е да се осигурят равностойни игрища на клубовете и да се допринесе за финансовата им стабилност и призовават УЕФА да продължи да развива тази система, за да гарантира финансовата прозрачност и адекватно управление.
    
Колективно осигуряване
За да не се налагат наказания на клубовете, ако техен  играч получи контузия по време на мач на националния отбор, ЕП насърчава УЕФА и ФИФА, съвместно с европейките клубове и лиги да постигнат споразумение за въвеждането на колективно осигуряване.
    
Депутатите също подкрепиха колективната продажба на телевизионни права и изтъкнаха, че за професионалния футбол е от особено значение приходите от телевизионни права да се разпределят справедливо и така да се осигури солидарността между професионалните и любителски състезания.
    
Образование и закрила за младите играчи
Необходими са мерки инициативата за насърчаването на местни играчи да не се превърне в трафик на деца в случаите, когато някои клубове предлагат договори на много млади играчи (под 16 години), казват депутатите и настояват  законът за емиграцията да се спазва винаги по отношение на набирането на млади чуждестранни таланти.
    
Те призовават футболните ръководни органи и клубовете да се включат в борбата срещу трафика на хора като се присъединят към Европейската харта за солидарност във футбола и да създадат Фонд за солидарност, който да финансира превантивни програми в най-засегнатите от трафик на хора страни.

Депутатите подчертават значението на образование чрез спорт и потенциала на футбола за оказване на помощ на социално уязвими младежи и връщането им към нормален живот и призовават държавите-членки, националните асоциации и клубовете да обменят опит в това отношение.
    
Членовете на ЕП призовават Комисията, държавите-членки и всички, имащи отношение към професионалния футбол да продължат и засилят борбата с расизма и ксенофобията чрез заклеймяване на всички форми на расизъм на и извън стадионите. Докладът отправя искане за по-строги санкции срещу всякакъв вид расистки и ксенофобски действия във футбола. УЕФА и националните асоциации и лиги трябва да прилагат дисциплинарния правилник последователно, твърдо и съгласувано, без да се пренебрегва финансовото състояние на клубовете.
    
ЕП подкрепи баланса между сигурността и  добрата защита на данните на футболните фенове
ЕП подкрепи инициативата на Австрия за подобряване на сигурността по време на мачове. Обаче депутатите предупредиха, че сигурността никога не трябва е за сметка на защитата на личните данни. Те подкрепят засилване на ролята на националните информационни центрове "Футбол", но искат обменът на лични данни да бъде защитен в рамките на съответното законодателство и тази информация да не се използва за други цели.
    
На 25 април 2002 г. Съветът одобри създаването на национални информационни центрове "Футбол" във всяка държава-членка с цел обмяна на полицейска информация за футболни мачове с международно измерение. С това решение Съветът очерта задачите и процедурите, които трябва да се прилагат от тези центрове. Предвид обстоятелствата през последните години Австрия инициира осъвременяване на това решение. Броят на феновете, които пътуват в чужбина продължава да се увеличава и затова е необходимо компетентните органи да засилят своето сътрудничество и обмен на информация, за да предотвратят инциденти, които пречат на обществения ред.   
    
Текстът на Комисията и Съвета дава на информационните центрове достъп до личните данни на "рисковите" фенове, които действително или потенциално представляват заплаха за закона, реда и сигурността. ЕП настоява тези данни да могат да се обработват единствено по време на футболни мачове и да не се използват за други евентуални дейности. Също така депутатите искат личните данни да се обменят в съответствие с приложимото национално и международно законодателство.
    
През последните години се случиха много инциденти на насилие, демонстриращи ксенофобия и расизъм и липса на толерантност  по време на големи футболни мачове. "За съжаление това не са случайни събития; те са основна черта в общата трансформация на футбола в голям бизнес", казва докладчикът Giusto Catania и припомня, че присъствието на феновете по стадионите  е неразделна част от вълнението, което се създава с един футболен мач. Без тях футболът няма да е истински футбол и "от гледна точка на това трябва да се счита като даденост, че футболните мачове винаги трябва да се играят пред публика". В същото време обаче трябва да се предприемат необходимите действия, за да може футболните мачове да се провеждат в спокойна атмосфера без насилие и демонстрации на расизъм, подчертава той.
    
"Важно е да предотвратим злоупотребим с гражданите, които спазват законите, но заради това, че са футболни фенове има риск да бъдат квалифицирани като потенциални престъпници", Giusto Catania обяснява измененията на ЕП.