Футболно игрище

Откакто правилата са били формулирани в Англия и са били първоначално признати единствено от четирите британски футболни органиазции, включително и от IFAB, стандартните размери на футболното игрище са били изразявани в имперски единици. Размерите сега се изразяват с приблизителни метрични еквиваленти ( последвани от традиционни единици в скоби), въпреки че много от англоговорящите страни запазват старите имперски мерни единици, като Великобритания например.

Дължината на игрището за международни мачове е от порядъка на 100-110 m, а ширината е в обхвата от 64-75 m. Игрищата за немеждународни мачове може да има дължина 91–120 m и 45–91 m ширина, стига да не се получава квадрат. Очертанията по дължината на полето се наричат тъчлинии, сайдлинии или странични линии, докато тези по ширината се именуват голлинии. Гредата е елемент от вратата, която може да бъде (по сечение) кръгла, елипсовидна или четвъртита, но не по-дебела от 12 см. Вратата е ограничено с две вертикални и една напречна греда пространство, в което се вкарват головете. То има дължина 7,32 м и височина 2,44 м. Вратите, с формата на геометричен правоъгълник се поставят в средата на всяка голлиния. Средната линия е тази, която минава през центъра на игрището.

С термина наказателно поле се обозначава територията пред вратата, представляваща четириъгълник със странични линии, дълги по 16,5 м, всяка отстояща на 11 м от страничната линия на игрището, съединени с линия, успоредна на линията на вратата. Нарушенията в тази част на игрището се наказват най-често с изпълнение на дузпа. Дъга се нарича очертанието пред наказателното поле, за да осигури спазването на правилата за изпълнение на дузпа. Дъгата представлява част от окръжност с радиус 9,15м.

Централният кръг е част от игрището с радиус 9,15 м. Геометричният център на този кръг е и център на самото футболно игрище. Право на пръв удар има опеделения по жребий играч, при чието изпълнение, противниковите играчи излизат извън очертанията на централният кръг.

Ъглово поле е пространствот от терена, очертано дъгообразно с радиус на дъгата 1 м и център - ъгловата точка. Ъгловата дъга се очертава с радиус 1 м от ъгловата точка, където е и мястото за изпълнение на ъгловия удар или така наречения корнер. Ъгловото знаме се забива в ъгъла на игрището, високо е около 150 см. Флагът (има се впредвид оцветената част от знамето, т.е. парчето плат) има размери 40х60 см, а дръжката на знамето е с незаострен горен връх.

Игрището може да е затревено със специална поддържана трева или да е с изкуствена трева която не се нуждае от поддръжка. Линиите, с които се очертават границите на игрището са ярковидими (най-често бели на цвят) и с дебелина 12 cm.